نمایشگاه صنعت منظر ایران

مشخصات طراحی

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال اجرا:

آدرس:

توضیحات طرح
طراحی فضا و محوطه
شیشه مینا

شیشه مینا

در راستای تسهیل اجرای پروژه ها مجتمع تولیدی بتلند اقدام به راه اندازی بخش کارشناسی طراحی خود نموده است تا مشتریان گرامی دورنمایی از پروژه خود بصورت بصری داشته باشند.

ادامه مطلب