شهرداری شاهرود،نگاهی به بازار شرق کشور

طی بازدید مشاوران عالی شهرداری شاهرود جناب آقای دکترسلیمی و مهندس عرب احمدی به همراه معاونین عمران،مالی شهرداری شاهرود از مجتمع بتلند در تاریخ ۱۴۰۱.۰۲.۰۶ با هدف توسعه و نفوذ در بازار شرقی کشور و تامین نیاز شهرداری شاهرود به انجام رسید.

بازدید اعضا شورای شهر و شهردار محترم خرم دره از مجتمع بتلند

در تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۳۰ شهردار محترم خرم دره جناب آقای نوری آرا به همراه معاونین و اعضا محترم شورای شهر خرم دره از مجموعه بتلند بازدید نمودند.
شهردار محترم خرم دره از همکاری گذشته، کیفیت محصولات وتحویل بموقع محصولات بتلند ابراز رضایت نمودند و مدریت مجتمع بتلند جناب آقای صادقی