ویژگی محصولات بتنی بتلند

بلوک های بتنی

مقاومت حرارتی وزن کم
مقاوم در برابر آتش عایق صوتی
بلوک های بتنی بتلند

سایش مجاز

کفپوش بتنی

استاندارد معیار پذیرش میانگین برخورداری
۲۶ میلیمتر ۱۰ میلیمتر
کفپوش ساسو

جذب آب

کفپوش بتنی

استاندارد معیار پذیرش میانگین برخورداری
۶% ۵%
کفپوش خلیج فارس

مقاومت خشمی

کفپوش بتنی

استاندارد معیار پذیرش میانگین برخورداری
۳.۵MAP ۸MAP
کفپوش نوستالیت